Indremedisinsk utredning

Hva er indremedisin?

Indremedisin er en fellesbetegnelse på mange ulike fagområder, bla gastroenterologi, (mage- og tarmlidelser), nevrologi (lidelser i nervesystemet), endokrinologi (hormonelle lidelser), kardiologi (hjertelidelser), dermatologi (hudlidelser), urologi (urinveislidelser) etc. En rekke problemer hos hund og katt kan sammenlignes med tilsvarende problemer hos oss mennesker. Sukkersyke, leversykdommer, stoffskifteproblemer, epilepsi osv. er eksempler på det.

Ofte vage symptomer som kommer over tid

Både i Lillehammer, Gausdal og Otta ser vi pasienter med kompliserte sykdomstilfeller. I mange sykdomstilfeller kan det være noe uklart hva som er årsaken til kjæledyrets problem. Symptomer som slapphet og nedstemthet, oppkast, diarè eller anoreksi er diffuse symptomer som kan ha opphav i flere ulike organsystemer. Det er noen ganger viktig å bruke kunnskap fra flere ulike fagfelt for å klare å "løse den medisinske gåten". Ofte vil dyret da stalles opp for observasjon og prøvetakning ila dagen, og en utredningsplan legges i samråd med eier.

Faglig oppdaterte veterinærer

Vi har flere dyktige veterinærer som til daglig jobber med slike indremedisinske problemstillinger. Kompliserte tilfeller som krever innleggelse kan henvises til spesialister ved større dyresykehus sentralt.

Kontakt oss for timebestilling eller informasjon >>

Blodprøve hund Sentrum Dyreklinikk Lillehammer Otta Gausdal dyrlege veterinær
Sentrum Dyreklinikk Blodprøver