Akuttvakt jul og nyttår 2018

Mjøsvakta har telefonnummer 820 90 190.

For generell informasjon om Mjøsvakta, klikk her >>

Jul og nyttår 2018

Mjøsvakta er, som tidligere, dessverre ikke operativ på røde dager og helger i forbindelse med jul og nyttår.

Mjøsvakta er derfor stengt;

  • Julaften fra kl. 0800 til 27. desember kl. 1600
  • 30. desember kl. kl. 0800 til 2. januar kl. 1600

Ved akutte tilfeller utenom åpningstid henviser vi til den kommunale veterinærvakta i din hjemkommune.

Kontaktinformasjon kommunale veterinærvakter:

Lillehammer/Gausdal:

Den enkelte kommune har ansvar for at det til enhver tid er operativ veterinærvakt utenfor arbeidstid. Gausdal og Lillehammer kommuner har siden høsten 2017 ikke etablert avtale med dyrehelsepersonell om bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid. Gausdal og Lillehammer kommuner har bedt om bistand fra Kommunenes sentralforbund (KS) for å finne fram til en robust løsning for framtida. Kommunene mener det bør gjøres et grundig arbeid over et større område enn Gausdal og Lillehammer for å komme fram til vaktordninger som er tilfredsstillende for alle parter.
Kommunene henviser dyreeier til andre vakter i regionen.

Har du spørsmål eller innspill knyttet til dette, ring Landbrukskontoret for Lillehammerregionen på tlf. 61 22 44 00.

For henvendelser vedrørende produksjonsdyr (ku, gris, sau etc.) i Lillehammer og Gausdal, ring: 61 22 02 04

Andre alternativer:

  • Jessheim Dyreklinikk (akuttvakt): 820 90 000
  • Skedsmo Dyreklinikk (24 timers tilstedeværende veterinær): 820 90 390
  • Evidensia Oslo Dyresykehus (24 timers tilstedeværende veterinær): 22 68 35 00
  • NMBU Veterinærhøgskolen på Adamstua, Oslo (24 timers tilstedeværende veterinær): 820 90 102