Akuttvakt jul og nyttår 2017

Mjøsvakta har telefonnummer 820 90 190. For generell informasjon om Mjøsvakta, klikk her >>

Jul og nyttår 2017

Mjøsvakta er, som tidligere, dessverre ikke operativ på røde dager og helger i forbindelse med jul og nyttår. Ved akutte tilfeller utenom åpningstid henviser vi til den kommunale veterinærvakta i din hjemkommune.

Kontaktinformasjon

Lillehammer/Gausdal:

Gausdal og Lillehammer kommune har for tiden ikke avtale med dyrehelsepersonell om bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid. Kommunene arbeider med å få på plass en permanent ordning med veterinærvakt for alle dyreslag.

Fra og med 7. desember 2017 må andre instanser kontaktes for akutt bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid.

Har du spørsmål knyttet til dette, ring Landbrukskontoret for Lillehammerregionen på tlf. 61 22 44 00.

For henvendelser vedrørende produksjonsdyr (ku, gris, sau etc.) i Lillehammer og Gausdal, ring: 61 22 02 04

Andre alternativer:

  • Jessheim Dyreklinikk (akuttvakt): 820 90 000
  • Skedsmo Dyreklinikk (24 timers tilstedeværende veterinær): 820 90 390
  • Evidensia Oslo Dyresykehus (24 timers tilstedeværende veterinær): 22 68 35 00
  • NMBU Veterinærhøgskolen på Adamstua, Oslo (24 timers tilstedeværende veterinær): 820 90 102