Mjøsvakta - telefon 820 90 190

Veterinærvakt påskeuka

Sentrum Dyreklinikk Lillehammer bemanner Mjøsvakta natt til onsdag 12. april 2017. Veterinærvakta tar i mot pasienter fra mjøsområdet såvel som påskedestinasjoner som Ringebu, Gausdal, Øyer, Sjusjøen, Nordseter og Lillehammer. Vakthavende veterinær kan nås på telefon (820 90 190) hele døgnet. Dyrepleier er stand by ved behov for operasjoner.

Akuttvakt for kjæledyr

Mjøsvakta tilbyr døgnvakt/veterinærvakt for hund, katt, kanin og andre kjæledyr.

Vaktsamarbeid mellom dyreklinikker rundt Mjøsa

Mjøsvakta er et privat samarbeid mellom Sentrum Dyreklinikk Lillehammer, Vetsentrum Hamar, Brumunddal Dyreklinkk og Anicura Dyreklinikk Gjøvik.

Vakt som møter publikums forventninger

Hver Vi har valgt å inngå dette samarbeidet for å sikret at kjæledyrene i størst mulig grad har tilgang til en akuttvakt som har utstyr og kompetanse utover det man kan forvente av en "ordinær" veterinærvakt. Dette innebærer at dyreeier noen ganger må reise lengre enn de de er vant til, men dette er ikke noe stort problem i den regionen Mjøsvakta betjener.

Hver natt til onsdag og hver fjerde helg er det vi som betjener vakta.
Les mer om vakta på Mjøsvakta sin hjemmeside >>

Vakta er operativ på ukekvelder/netter og helger, men kan desverre ikke tilby vakt på "røde dager" i tilslutning til påske, mai, pinse, jul og nyttår.

Hva skiller privat vakt fra offentlig vakt?


Hver kommune i landet skal være dekket av en offentlig vakt, den såkalte "produksjonsdyrvakta", som i utgangspunktet skal ta imot alle dyreslag som trenger akutthjelp. Mjøsvakta ønsker å tilby en vakt som har kjæledyr som spesialfelt. Publikum kan henvende seg direkte til Mjøsvakta eller til veterinærer i offentlig vakt som kan henvise pasienter videre til Mjøsvakta. Mjøsvakta mottar ikke noen form for offentlig støtte, og finansieres av de deltagende klinikker.


Akuttvakt Mjøsvakta Dyreklinikk Lillehammer