Åpningstider i 17. mai og pinse 2018

Døgnvakt

Mjøsvakta er dessverre ikke operativ i forbindelse med 17. mai og pinse. Pasienter henvises til sin hjem-kommunes offentlige veterinærvakt. Les mer under.

Akuttvakt 17. mai og pinse 2018

Mjøsvakta har telefonnummer 820 90 190. For generell informasjon om Mjøsvakta, klikk her >>

Mjøsvakta er, som tidligere, dessverre ikke operativ i forbindelse med 17.mai eller pinse. Ved akutte tilfeller utenom åpningstid henviser vi til den kommunale veterinærvakta i din hjemkommune.

Kontaktinformasjon

Lillehammer/Gausdal:

Gausdal og Lillehammer kommune har for tiden ikke avtale med dyrehelsepersonell om bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid. Kommunene og KS arbeider med å få på plass en permanent ordning med veterinærvakt for alle dyreslag.

Fra og med 7. desember 2017 må andre instanser kontaktes for akutt bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid.

Har du spørsmål knyttet til dette, ring Landbrukskontoret for Lillehammerregionen på tlf. 61 22 44 00.

For henvendelser vedrørende produksjonsdyr (ku, gris, sau etc.) i Lillehammer og Gausdal, ring: 61 22 02 04

Andre alternativer:

  • Jessheim Dyreklinikk (akuttvakt): 820 90 000
  • Skedsmo Dyreklinikk (24 timers tilstedeværende veterinær): 820 90 390
  • Evidensia Oslo Dyresykehus (24 timers tilstedeværende veterinær): 22 68 35 00
  • NMBU Veterinærhøgskolen på Adamstua, Oslo (24 timers tilstedeværende veterinær): 820 90 102